DK Piktogram Metal

Du må være logget inn for å kunne gjennomføre bestillinger


Avfallspiktogrammer


Laserskåret piktogram
Ingen reflekterende plast rundt. Symbolet er som trykt etter installasjonen
Selvklebende
Mål: 15 x 15 cm